Le Naturali

עבודת מחקרעבודת מחקר

מסלולי לימוד שונים לתארים מתקדמים, משלבים בתוכם לימודים לתזה ולעבודת מחקר. קבלת התואר השני מותנית בסיום עבודת המחקר, בה נשאלת שאלת מחקר הניתנת לבדיקה ולמדידה בכלים המקובלים למחקר, גם אם היא נראית השאלה הברורה או הלא הגיונית שנשאלה אי פעם. לתואר שלישי, יש עבודת מחקר לדוקטורט וכאן הכלים המחקריים הם אותם הכלים אך הקריטריונים קצת שונים, היקף המחקר וכו'.

במסגרת התואר הראשון, אנו מקבלים את הכלים הראשוניים בעזרתם ניתן להתחיל לשאול שאלות ולחקור, כלים כמו אלו הנלמדים בסטטיסטיקה, תיאוריות ושיטות מחקר. תארים מדעיים יותר, עסוקים בלמידה יותר מחקרית כבר מהרגע הראשון, אך בכל הקשור למקצועות המדעיים, בתארים מתקדמים סטודנטים למקצועות מדעיים יכולים להתחיל לשאול שאלות ולשלב עם מקצועות נוספים.

למה לי לרצות לשאול שאלות?

ההכוונה הניתנת במסגרת לימודים לתארים ראשונים, ניתנת קודם כל על מנת לפתח את ההבנה ואת המודעות לקיומם של המחקרים השונים ובנוסף בכדי שניתן יהיה לקרוא ולהבין מחקרים.

כאשר אני רוצה להתקדם באקדמיה, הרווח בהתקדמות אינו רק רווח אישי והשאלות שאנו יכולים לשאול, יכולות להביא להבנתם של תהליכים מסוימים וכן לקיומם של תהליכים שונים אחרים בהתאם לתוצאות המחקר. שאלת מחקר שלי יכולה לקדם רעיון חברתי, מוסרי, אישי, גלובאלי..

מאחורי כל מקצוע, כל עניין בחיים , כל תהליך.. קיימים רעיונות רבים ופילוסופיות שונות, תוצאות מחקר יכולים לשפוך אור על דברים מסוימים או להשאירם כפי שהם.

אנו חיים בעולם בו יש יותר קושיות מעובדות, חלק מההתפתחות האנושית כוללת בתוכה שאילת שאלות וחיפוש אחר תשובות, עוד מימי הסיפור התנכי שאת גלגוליו עוד ניתן למצוא בתוך ארונות קודש לבית כנסת.

אותן קושיות תורמות רבות גם להתפתחות תהליכים חברתיים ולהתפתחות החברה כולה.

כל המדע, כפי שאנו מכירים אותו, מתבסס על תיאוריות ועל שאלות שונות, על חיפוש ועל פילוסופיות אשר הוצעו עוד בימי קדם ומוצעות גם בימינו.

כל תחום או רעיון, במידה והם ניתנים לבדיקה ולמדידה (מדדים ערכיים או כמותיים), יכולים להיות ולשמש כבסיס למחקר כלשהוא. סטודנטים שונים מעלים כבר השערות ומחשבות במהלך התואר והראשון ובתקופת התעסוקה שלאחר מכן, אותן מחשבות ורעיונות יכולים להיכנס למחקר בתזה שלנו ולשמש כבסיס למחקרים מתקדמים. אנו כאן בכדי לחקור ולגלות..

היכנסו לפרטים נוספים לאתר Kimchi Designs